Thang máng cáp-Trước khi cấy ghép thận nên chuẩn bị những gì?

(1)          Người bệnh nên tìm hiểuThang mang cap các kiến thức liên quan: bác sĩ nên nói cho người bệnh các kiến thức liên quan đến việc Thang mang capcấy ghép thận, giúp họ loại bỏ lo lắng, tạo niềm tin và phôi hợp với bác sĩ.

thang mang cap

(2)          Cải thiện bệnh tình: Trctóc khi cấythang mang cap dien ghép thận cần phải cải thiện tình trạng bệnh để chuẩn bị tốt cho phẫu thuật, loại bỏ ổ bệnh gây viêm nhiễm, cải thiện chức năng thận, điều chỉnh cân bằng nước,thang mang cap dien chất diện giải và độ pH.

thang mang cap

(3)          Truyền máu: Có rất nhiều báo cáo cho rằng truyển máu trước khi cấy ghép thận có thể nâng cao tỉ lệ sôngThang cap son tinh dien và kéo dài thêm tuổi thọ, tốt nhất trước khi phẫu thuật truyền từ 6 đến 20 lần. Một nghiên cứu cho thấy người không truyền máu trước khi phẫu thuật, tỉ lệ sông 1 năm là 42% ± 2% và 4 năm là 30%±3%, còn người truyền máu 20 lần trước khi phẫu thuật, Thang cap son tinh diencác tỉ lệ này lần lượt là 71%± 5% và 65%± 5%. Ngoài ra người bệnh mỗi tháng trưốc khi cấy ghép được truyền máu của ngưòi cho thận 1 lần, liên tục truyền 3 lần có thể khiến tỉ lệ sống trong 1 năm sau khi cấy ghép thận tăng từ 40% lên 98%. Từ khi áp dụng thuốc chông thải loại, rất nhiều tư liệu cho thấy truyền máu trưốc khi phẫu thuật không ảnh hưỏng lỏn đến tỉ lệ sống. Nhưng cũng có nhà nghiên cứu cho rằng người tiếp nhận truyền máu nhiều lần trong cơ thể sẽ xuất hiện kháng thể độc tế bào limpo (ví dụ kháng HLA), từ đó dễ phát sinh phản ứng đào thải.

Post Comment