– Còn cô,ỗ bang nào?
1 Brooklyn. Tôi đã thử I Florida, nhưng khòng thể nào chịu nổi Miami. – Cô tối làm việc ỗ Las Vegas?
– Bộ tôi có vẻ ăn chơi lắm hả? – Nàng hỏi, giọng bất bình.

I Xin lỗi cô, đây là một nhận xét lịch sự. Còng việc 8 đây quá nặng nhọc cho một cô gối xinh đẹp như cồ.

– Vối một cô gái không ra gì cũng vậy thôi. Thực trạng cuộc sống hiện nay thì ở đâu cũng nặng nhọc cả. Cô ta ngắm nghía tôi. Năm đồng đôla và cái Nokia 8800 giọng Nokia 8800 của tôi đã làm cô nàng chú ý. – Cô là. cô. gì nhỉ?
– Không cần biết đâu.

Chỉ để nói chuyện thế này thôi thì cần gì biết tên tuổi?
– Tôi vừa đến Las Vegas. Tôi không quen ai ỏ đây cả; chúng ta có thế Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ gặp lại nhau; Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ trông cô. Tôi tìm một vertu vertu từ thích hợp. Tôi không được phép làm cho ngưòi ta nghi ngờ gì mình. – Ong nói tiếp đi! – Cô ta giục. Nào!
-.

Không được hài lòng trong địa vị của cô. Nét mật cô ta đanh lại. – Ong không có quyền nói rằng tôi không được hài lòng vổi địa vị của tôi.

Post Comment