Xu hướng giải trí của giới trẻ hiện nay

Giới trẻ hiện nay sử dụng thời gian rãnh rỗi theo nhiều cách thức khác nhau: có bạn chọn cách giải trí, lang thang trên mạng; có bạn chọn cách đi chơi cùng bạn bè; cũng có bạn chọn thực hiện những việc làm thiện nguyện… Một bộ phận bạn trẻ chọn cách không rời…