Lý do khách hàng Việt Nam thờ ơ với iPhone 4s

Việc sở hữu một chiếc điện thoại mới nhất, tốt nhất với những ứng dụng cần thiết đối với người nước ngoài có lẽ là một việc rất dễ dàng, không đáng lo ngại như ở Việt Nam, khi mà gia iphone 5 cu việc thanh toán và mua ứng dụng trên AppleStore quả thực…