Chúng tôi sẽ gặp ỏng ày sau. – Ông không muôn tôi gọi ông giám đôc à?
– Không muôn, phải không Angie?
– Sau sẽ hav! – Annie đáp. Trưởng phòng tiếp đón nói thêm:
– Bà vẫn được giữ nguyên dãy buồng kép quen thuộc của bà, thưa bà Howard, xin lỗi,. – Cảm ơn! – Annie nói. Được trỏ lại đây, tôi vui mừng biết bao.

Người đàn ông lấy làm hãnh diện được chào nàng:
– Thưa bà, tôi được nghe nhiều về bà, bây giờ tôi mối thật.

Cái điều bà có nhă ý làm cho đất nưốc chúng tôi là hết sức cản bản đối vối tương lai đất nưóc chúng tôi. – Thái độ lịch sự của ông làm tôi xúc động.

– Annie đáp. Tôi khâm phục cô ta; cồ ta đã nhập vai thoải mái nhẹ nhàng, không sợ sệt, không cau có. Hầu như quá tự tin là khác. Trương phòng tiếp điện thoại vertu đón trao chùm điện thoại vertu chìa khóa cho chúng tôi. – Như lệ thường, ông bà điện thoại nokia 8800 có thể sử dụng cả hai điện thoại nokia 8800 cửa ra vào. về gia đình đỏng đúc ỏ cạnh phòng ông bà – những người Anhđiêng ở Mombasa – họ sắp sửa đi hôm nay. Chúng tôi ngay ngáy lo sợ trưốc, không
Ỉ6
biết bà có bị quấy rầy vì tiêng Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE ồn ào la hét Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE của trẻ con hay khòng. Từ tôi hôm nay, sẽ hoàn toàn yên tĩnh. Chúng tòi xin phép đưa bà lên nhận buồng. Gà trưỏng phòng sung sưống được làm quen Ansie đến mức quên cả tôi.

– Cảm ơn. – Annie nói. Tôi.

Post Comment