Thang máng cáp-Luyện “Phục hắc khí công” như thế nào?

“Phục hắc khí công” là một loại khí công có Thang mang capthể tráng thận, thông tiểu, có tác dụng phòng tránh phù nưóc do thận rất tốt. Phương phápThang mang cap luyện tập cụ thể như sau:

thang mang cap

Đứng, ngồi hoặc nằm đều được, thả lỏng cơ thể, loại bỏ tạp niệm, đầu lưỡi chạm ngạc trên, hai hàm răng đập vào nhau 36 lần, lưõi cảmthang mang cap dien thấy dịch tiết ra trong miệng, chia dịch đó ra làm 3 lần để nuốt. Dùng ý nghĩ đưa chúng xuống đan điền (dạ dày). Tiếp đó nghĩ đến hắc khí, hít bằng mũi khi thồ vào để TcVìí tràn vào miệng; khi thỏ ra từ từ đưa hắc khí xuống 2 thận và đanthang mang cap dien điền, cứ làm như vậy khoảng từ 6- 12 lần sau đó trỏ lại trạng thái bình thường, thu công.

thang mang cap

. Thỏ bằng mũi, thóp bụng, đầu lưỡi khẽ chạm ngạc trên, dùng suy nghĩ đưa khí đến huyệt bách hội. Sau khi hít khí vào, nín thở, khi đó Thang cap son tinh dientrong miệng sẽ xuất hiện rất nhiều dịch. Thôi nín thở, đầu lưỡi từ từ hạ xuống, chia dịch tiết ra làm nhiều lần để nuốt, dùng ý nghĩ đưa xuống đan điền. Khi đó Thang cap son tinh dientoàn thân cần thả lỏng, miệng và mũi đồng thời cùng thỏ ra, gõ nhẹ vào bụng, dùng ý nghĩ giữ khí trong đan điền. Lặp lại liên tục như vậy khoảng 7 lần, nghỉ một lát lại luyện thêm 7 lần nữa.

Post Comment