Các sự kiện theo lịch trình cho ngày thứ tai game ngoc rong online may tinh  Sáu tại Sala Anna Julia Rojas khách quốc tế đã báo cáo UNEARTE Freddy Ñáñez, Bộ trưởng Bộ   tai game ngoc rong online may tinh Văn hóa

Caracas, February 17, 2016.- trên Tải game ngọc rồng online cho hệ điều hành android  diễn đàn quốc tế lần thứ nhất về kinh tế văn hóa sẽ là một không gian để nghiên cứu, tìm hiểu thị trường cách văn hóa trong công tác khu vực và biết những gì những mặt hàng được chuẩn bị bởi bàn tay của những người mà xuất khẩu tiến bộ trong việc khắc phục tình hình kinh tế hiện nay.

Điều này đã được công bố vào ngày thứ tư, Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân dân về Văn hóa, trong một cuộc họp với các phương tiện truyền thông trong văn phòng của IAEM tại Caracas.

tai game ngoc rong online may tinh

Các diễn đàn, lên kế hoạch cho ngày Tải game ngọc rồng online miễn phí thứ Sáu trong Sala Anna Julia Rojas của Đại học Thực nghiệm Nghệ thuật quốc gia (UNEARTE) có khách quốc tế như Bernardo Jaramillo và Octavio Arvelaez.

“Bảo vệ diễn đàn này gợi ý rằng nghiên cứu là thành phần chính mà chúng ta cần phải tăng cường: để biết những gì các vấn đề thực tế và thách thức đối với Venezuela,” Bộ trưởng cho biết, trong cuộc họp với các phương tiện truyền thông.

Post Comment