I Ái Thật rắc rối! I ông giám đốc nói. Bố trí chương trình đi sãn lên trước à? Khó đấy. Mọi sự đâu vào đấy cả rồi. bao trang phục dân tộc giờ cùng thế trang phục dân tộc . Thậm chí, trong lúc chờ ta nhận được giấy phép đi xe ìũêng vào rừng cấm, thì các nhà trọ đã hết sạch buồng.

Bà ấy có bảo dân tộc tày tôi rằng năm nay bà ấy đi thăm những nơi đó như một du dân tộc tày khách bình thường và quan sát thái độ của. Bà ta cho rằng số lượng du khách sẽ tăng thêm một cách đáng sợ. Quan điểm bà ấy là giới hạn sô người được phép vào khu rừng cấm. Ông cứ thử nói vối cô nhân viên phụ trách vấn để Thú vui Ị Sàn bắn xem, nhưng tói chắc là chăng hy vong erì.

Ong giám đốc nói tiếp:
I Angie thật là kỳ quặc. Bà ấy sỏ hữu một ngàn hecta cùng vói một ngôi nhà. Bà ấy muốn xây dựng
một bệnh viện tỉ lít > lom \Ạl, nb CtiìK trường học,
nhừng Vlỉòn ỉ vò. Hà Ay muon I(|IỈK Gẳ mót gia tài cho
chính phù Kenya. Nhltng mà, trước hêt l)ii áy muôn thòm mil lán nữn líliii niộl chuyôn đí (() điên đế
I I
dánh giá chương trình hành.

Hao giờ b(\ ấy cùng muôn biết hét mọi một của vAn đề (. ’ho đến chân tơ kẽ tóc.

Đó chính là sức mạnh của l)ìt la.

ölig Landler phong tục cưới hỏi của người việt phong tục cưới hỏi của người việt . Kìa! – Bỗng ông ta nói * Kìn!. Ong ta chi’ nới hành lung lớn nối liên phòng trước vối các buồng ăn. – Cái gì thế?
» Ông có thấy thiếu phụ kia không? Cô ta mối đến.

Post Comment