Đó là một trăm cho Steve Smith – 14 của mình tra chanh quan  trong thử nghiệm! Ông mang nó lên bằng cách Spearing một ổ đĩa vuông thấp mở rộng của rãnh cho một ranh giới để đăng ký ba tra chanh quan con số từ 195 giao hàng. Nó gồm 12 ranh giới và không được ghi theo tỷ McCullum, nhưng đó là tất cả các bit là có giá trị đến bên mình. Khi đứng trung bình nghiệm của ông bây giờ đang đẩy 60. Tuyệt vời, như là các ổ bìa ông bài tiểu luận cho ba khi Boult cho anh ta một số chiều rộng. Để nói Australia đã thống trị ngày nay đang trở nên khá một cách nói.

tra chanh quan

Burns không được dùng bất cứ cơ Tải game trà chanh quán cùng các chị em công sở nhé mọi người hội chống lại Henry như chính tả ấn tượng nhanh chóng lớn vẫn tiếp tục, có lẽ là một chút quá xa bên ngoài tắt gốc nhưng vẫn buộc batsman để xem tất cả các quả bóng như một con chim ưng. Burns ‘kiên nhẫn trả tiền ra khi giao hàng cuối cùng là ngắn và ông tiền gửi nó ra phía giữa wicket sâu sắc đối với một ranh giới.

tra chanh quan

Steve Smith đang được một tease bây Download trà chanh quán về điện thoại giờ. Với hai và một Burns đơn và giành được đình công với bốn quả bóng còn lại trong Anderson qua nhưng đội trưởng Úc là cảnh giác và sợ rủi ro tất cả của một đột ngột, do đó, các mốc phải chờ đợi.

Post Comment