Họ mô tả cho chúng tôi nghe những mặt xấu xa về chế độ Cộng sản, xem như những địa ngục trần gian. là nơi ăn chơi của nhân loại, là một nơi mà mọi người chơi game bài liêng online thường xuyên. Theo họ, Cộng sản là những tên khủng bố và giết người không hề…

Ngay cả những nơi bảo thủ-nghiêng như game ban long Đại học Baylor ở Waco, các trường đại học Baptist lớn nhất thế game ban long giới, cuối tuần công bố nó cũng sẽ cấm súng trên cơ sở của nó. Ellen Spiro, một giáo sư và thành viên Cài đặt game bàn long về…

Du học Nhật Bản – nỗi niềm của các du học sinh

Nhiều bạn học sinh, sinh viên mong muốn đổi đời từ cơ hội du học Nhật Bản, nhưng khi sang đến nơi, họ đành phải “ngậm đắng nuốt cay” vì biết mình đã bị lừa Viễn cảnh về cuộc sống giàu sang khi du học Nhật Bản của các công ty môi giới Theo như…