Sẽ rất khó chịu khi pải bước vào một khung cảnh vài trăm hành khách cùng một lúc cen nhau đi vào một không gian chật hẹp của khoang máy bay. Và chúng ta đều có thể chấm dứt điều này bằng một vài biện pháp dịch vụ sắp xếp đơn giản của nhà vận chuyển.

 

Như chúng ta đã biết nếu máy bay mà nằm chiến thần dota trên sân đỗ càng lâu thì hãng hàng không đó lại phải tốn nhiều tiền hơn chiến thần dota để thuê sân bay nên thời gian được rú ngắn trên máy bay không chỉ là điều mong muốn của hành khách mà cả của máy bay đấy.

Và để giải quyết được vấn đề rút ngắn thời Cá lớn nuốt cá bé gian này thì không phải là không có biện pháp, chúng ta có thể Cá lớn nuốt cá bé tham khảo nhiều hãng hàng không trên thế giới khác họ đi đầu trong việc triển khai những hình thức trong việc đưa hành khách lên máy bay.

Khi các hành khách được bắt đầu lên thì họ sẽ được hiển thị lên một ciếc màn hình điện tử ngay tại chỗ ở cổng vào máy bay trong vòng năm giây nế người nào mà sở hữu con số hiện thị được phép qua cổng thì được vào máy bay.

 

 Dịch vụ “Early Valet” của Delta Air Line holy war cũng với muc đích là tiết kiệm thời gian lên máy bay Delta Air Line thì họ holy war lại có cách thức áp dụng nhẹ nhàng hơn rất nhiều đó là họ đua dịch vụ vào oàn toàn mới “Early Valet” để làm giảm tình trạng tắc nghẽn vì túi hianhf lý của nhiều khách hàng được xách tay.để làm giảm bớt tình trạng gây tắc nghẽn vì những túi hành lý xách ta

Post Comment