Thang máng cáp-Luyện “Phục hắc khí công” như thế nào? “Phục hắc khí công” là một loại khí công có Thang mang capthể tráng thận, thông tiểu, có tác dụng phòng tránh phù nưóc do thận rất tốt. Phương phápThang mang cap luyện tập cụ thể như sau: Đứng, ngồi hoặc nằm đều được, thả…