Trong xã hội hiện đại, con người thường sống rất vội vã, vội vã với công việc, vội vã với gia đình, vội vã với cả chính bản thân mình. Chính vì thế nhiều người benh dai trang khi họ vô tình làm chính bản thân mình bị bệnh bởi sự vô tình đó. Vô…

E. Phetchabun thời tiết rất lạnh. Nhiệt độ tối thiểu thường được giảm xuống chỉ còn 10-12 độ C, điểm thu hút chính của tỉnh. Nhiệt độ tối thiểu giảm xuống chỉ 1-2 độ C vào mùa đông, khoảng 30 năm trước. Tháng Hai 10, lần thứ 59 Ranger Heo Army3 đất nhà thứ sáu…

  Vào ngày 10 tháng hai năm 2559 Ninja shool Văn phòng Phật giáo Quốc gia. Hãy xem xét các báo cáo trường hợp Việc b Ninja shool ắt hoàn tục của Dhammajayo. Sau cuộc họp, Hội đồng Tăng già tối cao rằng DSI đã viết thư cho Tổng thống Tăng đoàn, Thiếu .. Các.…