Tuy vậy thì, những người nào hay chơi game nặng trên điện thoại thì có thể thời gian pin sử dụng thực sự sẽ là vấn đề cần phải cân nhắc khi quyết định gắn bó với iPhone 6. Camera360 chạy không mấy tốn và hao pin của iPhone Đối với iPhone 6 khi chạy…